Strijd in je denken

Klachten door strijd in je denken

Ervaar je een of meerdere van onderstaande worstelingen?

 • Terugkerende negatieve gedachten;
 • Leugens in je denken;
 • Het gevoel dat iets je steeds blokkeert;
 • Muren om je hart of een verhard hart;
 • Moeite om Gods waarheid te geloven;
 • Terugkerende pijn uit je verleden.

En ervaar je door deze worstelingen vaak boosheid, eenzaamheid, somberheid, verdriet of angst?

Dan ben je niet de enige. Veel mensen herkennen deze worstelingen. Kirsten kan je begeleiden naar meer vrede, vreugde en vrijheid. Je kan jouw worstelingen achter je laten. Kirsten heeft zelf ook strijd in haar denken gehad, lees hieronder een stukje van haar strijd.

Kirsten worstelde met strijd in haar denken

In haar leven heeft Kirsten op meerdere manieren strijd in haar denken gehad. Een deel kun je lezen in haar blog over negatief zelfbeeld. Naast negatieve gedachten over haarzelf en pijn door wonden uit haar verleden, heeft ze ook veel geworsteld met angst. Een grote oorzaak voor angst in haar leven is een fietsongeluk geweest waarop maanden van revalidatie en dagelijkse pijn volgden. Na dat ongeluk durfde Kirsten nauwelijks meer te fietsen door gedachten als: “een ongeluk is niet te vermijden” en “als iemand tegen me aanrijdt, kan ik zo weer iets breken”.

De kans dat ze opnieuw een ongeluk zou krijgen werd erg hoog ingeschat. Vaak durfde ze niet verder te fietsen en liep met de fiets aan de hand. Ze zat vast in een web van negatieve gedachten die haar erg angstig maakten. Omdat ze geen rijbewijs had, was ze afhankelijk van de fiets en daardoor beperkte de angst om te fietsen haar enorm.

Kirsten heeft toen hulp gezicht bij een pastoraal medewerker die onder andere veel uitlegde over geestelijke strijd. Verder werden patronen in mijn leven helder die ook een voedingsbodem voor angst en strijd in haar denken waren. Naast praten is er ook gebeden en zijn leugens in haar denken verbroken. Dit verminderde de angst enorm! Er was weer vrijheid om dingen aan te durven, hoewel toen nog wel nieuw gedrag aangewend moest worden.

Op weg naar vrijheid in je denken, voelen en gedrag

Hoe heerlijk zou het zijn als jij niet meer gevangen zit in een web van negatieve gedachten, pijn, angst of boosheid? Dat je weer keuzevrijheid ervaart, positiever in je leven kan staan en niet steeds opnieuw gepijnigd wordt door oude gedachten, wonden uit je verleden of terugkerende negatieve emoties.

Kirsten kan jou begeleiden vanuit haar kennis over geestelijke strijd gecombineerd met psychologische inzichten. Door het lezen van boeken, volgen van trainingen, bezoeken van conferenties en uitstappen in bidden voor mensen, heeft Kirsten veel ervaring en kennis opgedaan over het onderwerp geestelijke strijd. Niet alles wat je als strijd ervaart is geestelijk, net als niet alles uit je ziel komt. In haar blog “Uit welke bron put jij” kun je vast wat lezen over waar je aan kunt herkennen of iets van God is, van de duivel of van jezelf.

Denkpatronen doorbreken

Je kunt je denken vernieuwen en je oude, negatieve denkpatronen doorbreken. Het is een proces waarin je leert om de waarheid tegenover de leugen, en de mogelijkheden tegenover de tegenslagen te gaan zien. Wanneer je leert denken met hoop en verwachting vanuit Gods perspectief, dan zal je groeien in vrijheid en kracht van God.

De vruchten van de weg naar vrijheid

Verlang je naar meer vrijheid in je denken? Kirsten kan je begeleiden naar:

 • Positiever denken en Gods waarheid over jou te geloven;
 • Innerlijke genezing van je pijn en teleurstellingen in je leven;
 • Bewuster omgaan met jouw emoties en behoeften;
 • Veerkracht en wijsheid in je huidige situatie en stormen in je leven;
 • Een gezonder Godsbeeld en vertrouwen in God;
 • Een gezonder hart met minder muren.

Behandeling

Individuele therapie kan je helpen om je worstelingen op het gebied van strijd in je denken achter je te laten en te groeien in de vruchten van de vrijheid zoals hierboven beschreven staat. Je leert meer over jezelf, de oorzaken van jouw strijd en hoe je de strijd kunt overwinnen. Je krijgt oefeningen mee om thuis te doen. Ook kun je vragen om gebed op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld voor innerlijke genezing of een doorbraak in je denken. De behandeling kan geheel aangepast worden naar jouw behoeften en aangevuld worden met elementen van de andere behandelingen (bijvoorbeeld zelfbeeld of burn-out).

Training: Kirsten werkt aan een training om te groeien in je relatie met God. Je gaat in deze training stappen zetten in discipelschap, leren Gods stem te verstaan en oefenen met verschillende gaven van de Heilige Geest. De training kan gecombineerd worden met gebed voor innerlijke genezing en voor een gezonder Godsbeeld. Meer informatie volgt als de training klaar is.

Overwinning in Hem

Strijd niet langer alleen, maar zoek hulp. Kirsten wil jou graag helpen op de weg om je pijn te overwinnen en de beloften van God weer te kunnen omarmen. Zodat je weer vertrouwen krijgt in God en Zijn beloften voor jou.

 

Tarieven

Bij de behandeling van strijd in je denken gelden de reguliere tarieven.

 • Het kennismakingsgesprek van 45 minuten is gratis
 • De afspraak van 60 minuten is 75 euro

 

Voor betalingsmogelijkheden en mogelijke vergoeding, klik hier.

Spreekt dit jou aan of heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met Kirsten op.