Uit welke bron komt jouw gedachte?

 

We hebben dagelijks honderden zo niet duizenden gedachten. Niet iedere gedachte is belangrijk en verdient je aandacht. In de Bijbel staat vaak dat we ons denken moeten vernieuwen. Een gedachte kan van God, jezelf of de duivel komen. Zomaar geloven wat je denkt, kan je problemen opleveren. Maar hoe weet je nu uit welke bron je gedachte komt? Hoe herken je een gedachte van God? En die van de duivel? In deze blog vertel ik je daar meer over.

Uit welke bron komt mijn gedachte?

Je kunt op meerdere manieren checken waar je gedachte vandaan komt. Eén daarvan is om te kijken welke vrucht je gedachte oplevert; is het een goede of slechte vrucht? In Mattheus 12:33 staat: Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. (HSV). Lees snel verder om te zien welke eigenschappen bij welke bron horen.

Eigenschappen van gedachten van God

God is een God van relatie, Hij wil tot je spreken en heeft je daarom de Heilige Geest gegeven. Je kunt hem meer verstaan als je je hierin oefent; bijvoorbeeld door je af te stemmen op Zijn Geest of Zijn Woord te bestuderen. Hij kan tot je spreken door je gedachten, intuïtie, beelden, de schepping, Bijbelteksten of door andere christenen. Wanneer iets van God komt, merk je dat aan het gevoel wat je er door krijgt en door de boodschap van de indruk die je krijgt. Die is meestal bemoedigend, opbouwend en in lijn met de Bijbel. Daarnaast is het toetsbaar en komt het overeen met eerdere indrukken en met de aard van God.

Vul jezelf met de Geest en het Woord, dat helpt om Gods gedachten en stem te kennen en onderscheiden. De Heilige Geest wil je helpen en beschermen tegen misleiding en verwarring.

Het kan zijn dat je Gods stem wel verstaat en je leiding ontvangt voor je leven, maar dat je toch een andere keuze maakt. Galaten 5:25 zegt: Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.” Deze tekst staat in hetzelfde hoofdstuk waar het gaat over de vruchten van het vlees (je eigen bron, soms beïnvloed door de duivel) en de vrucht van de Geest. Het is soms lastig om naar Gods normen te leven, ze staan haaks op wereldse normen en die van onszelf. Je hebt de keuze om je laten leiden door de Heilige Geest of door wat je zelf wilt.

Wanneer je je leven laat leiden door de Heilige Geest, breng je vruchten van de Geest voort. Galaten 5:22 zegt: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Eigenschappen van gedachten van jezelf

In Galaten 5:19-21 waarschuwt Paulus ons voor wat onze wil allemaal teweeg kan brengen. We spreken dan ook wel over “het vlees”. Maar de bron “jezelf” kan ook tot gedachten gaan over je eigen verlangens en behoeften; jouw interesses en mening. Ook jouw emoties, herinneringen, kennis en interpretaties spelen hierin mee. De gedachten die van jezelf zijn kunnen je een goed gevoel geven.

Het helpt bij het onderscheiden van welke bron jouw gedachte komt, als je jezelf kent. Hoe reageer jij op situaties? Hoe werken jouw emoties? Word je bewogen door emoties of ben je in staat te begrijpen hoe je ziel werkt? Heb je onverwerkte emoties of pijn? Wat zijn jouw gedachtepatronen (gedachten die je regelmatig hebt en soms een valkuil zijn)?

We hebben vaak weinig grip op wat er in onze ziel leeft. Onze ziel bestaat uit verstand, wil en emoties. Alledrie kunnen ze onvoorspelbaar zijn. Leven vanuit je ziel kan ertoe leiden dat je steeds uit bent op directe bevrediging van behoeften en voorkomen van ongemak. Puur leven vanuit je ziel, leidt vaak tot ontevredenheid. Je ziel wil graag zelf bediend worden. Als christen is het mooi als je leert om je ziel ondergeschikt te maken aan je geest. Met je geest heb je contact met God. De Heilige Geest kan je leiden en je ziel onderwijzen hoe je God kunt volgen. Dit is een proces.

God heeft ons geschapen naar Zijn beeld. We kregen hersenen, een wil, wijsheid, begrip, persoonlijkheid en God staat ons toe om keuzes te maken. Hij geeft ons vrijheid. Daarnaast helpt en beschermt Hij ons, Hij stuurt ons bij en geeft advies als we Hem dat toestaan. Dit geeft wel aan dat we mooie eigenschappen hebben en dat als je gedachten van jezelf zijn, dit helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Het is nog mooier als je jouw wil, wijsheid, begrip, keuzes en persoonlijkheid laat beïnvloeden door God.

Eigenschappen van gedachten van de duivel

De vijand kan geen gedachten lezen, maar ons wel gedachten geven. Hij doet dit door vurige pijlen op ons af te vuren. De vrucht van de duivel is ontmoediging, angst, onzekerheid, dood, en andere negatieve en zware emoties die je vanbinnen verteren en vernietigen. Het effect is dat je weggehouden wordt bij God, je kunt de vruchten van de Geest niet ervaren.

De duivel is een aanklager, vernietiger en leugenaar. Veel van zijn gedachten zijn dan ook aanklachten (dingen uit je verleden, schuld gedachten); vernietigende gedachten over dood, jezelf wat aandoen e.d.; of leugens of waarheden vermengd met leugens. De duivel is er op uit om ons te misleiden en weg te houden van onze bestemming en te leven vanuit onze identiteit in Christus.

God waarschuwt ons om gedachten krijgsgevangen te nemen (2 Kor 10: 5). Je gedachten hebben effect op je gevoelens en op sommige behoeften. Het kan dus zijn dat de vijand je iets influistert, dat je dit een boos gevoel geeft en dat je dan zin krijgt om iemand te gaan slaan. Van het een kan het andere komen. Dit gebeurt minder snel als je jouw gedachten filtert en krijgsgevangen gaat nemen. Verder helpen de vruchten van de Geest je om niet zo snel mee te gaan met de indrukken van de vijand.

Praktische handvatten om uit de juiste bron te putten

Je hebt gelezen over de eigenschappen die bij de verschillende bronnen horen. Hoe kun je nu groeien in het “putten uit de juiste bron”? In andere woorden, hoe leer je nu meer gedachten te krijgen die van God zijn of die behulpzaam zijn?

  • Geloof niet elke gedachte. Niet alle gedachten zijn functioneel of behulpzaam.
  • Check uit welke bron je gedachte komt. Welke eigenschappen herken je? Wat betekent dit voor jou en je gedachten?
  • Leer het hart van de Vader kennen. Door Zijn liefde te ontvangen en tijd met God door te brengen, zal je hart vervuld raken met Zijn liefde. Dit heeft invloed op je denken.
  • Vraag God advies. Vraag Hem naar de bron van je gedachte. Vergeet niet om te luisteren naar Zijn antwoord.
  • Verwacht dat God wil spreken, Zijn hart gaat naar jou uit en is niet tegen jou gekeerd.

Ga ook luchtig met dingen om. Een mooie uitspraak van Isabel Allum om aan te geven dat er soms dingen gewoon gebeuren:

“Soms floept er door een vogeltje een nat cadeautje op je hoofd, simpelweg omdat je onder hem stond terwijl hij hoognodig naar het toilet moest.”

Tot slot

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met me op, ik wil je graag meer vertellen over dit onderwerp en je leren hoe je kunt groeien in het putten uit de juiste bron. Verder kan ik je het boek van Ivan en Isabel Allum aanraden, Je (on)mogelijke bestemming.

Bron: “Je (on)mogelijke bestemming, leven vanuit openbaring” van Ivan en Isabel Allum. En daarnaast eigen kennis en inzichten, plus een blog van de groep “Zussenliefde” d.d. 10 juli 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait