Waar is God in mijn lijden

Iedereen maakt periodes mee van lijden. Je worstelt met dingen waarvan je zou wensen dat ze nooit waren gebeurd. Ziekte, een ongeluk, misbruik, een dierbare verliezen. Op zo’n moment verandert alles. Je leven staat stil. Een golf van emoties spoelt door je heen. Als christen stel je misschien de vraag: waarom heeft God dit toegestaan? Waarom moet ik lijden, God? Waarom overkomt mij dit? Of waarom heeft U deze verschrikkelijke omstandigheden niet veranderd? Waarom heeft U me in deze verschrikkelijke familie geplaatst?

Deze vragen zijn super logisch en zijn gezond als je hiermee een stuk van je boosheid of onbegrip over de situatie kunt uiten. Ze komen voort uit het onrecht wat je meemaakt en boosheid is dan een heel natuurlijke respons. Hoe ga je nu om met jouw lijden? Hoe ga je om met de vragen die je hebt naar God? En waar is God in jouw lijden? Hier ga ik in deze blog op in.

Ik heb niet alle antwoorden

Vooraf wil ik zeggen dat ik niet alle antwoorden heb en ook niet snap waarom er zoveel lijden in de wereld is. Waarom goede mensen lijden. Waarom er ongelukken gebeuren, kinderen sterven of mensen misbruikt worden. Het is zo afschuwelijk. Er zijn geen makkelijke antwoorden. Je mag er alleen op vertrouwen dat God voor je zal zorgen en je niet in de steek laat. Wij weten niet waarom er erge dingen gebeuren. We weten wél dat God voor ons zorgen zal.

Ook hebben we de hoop op de toekomst. Eens zal God alle tranen van onze ogen afvegen. De dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben (Openbaring 21:4). Dat is de belofte waar we op mogen hopen. In de tussentijd leven we hier op aarde en gaan we door stormen heen. Ik wil je enkele inzichten geven die je op dit moment hoop en houvast kunnen bieden.

“Het leven is hard”

In soapserie Schitterend staat aflevering 11 in het teken van lijden. Sandra is door een ongeluk in een rolstoel beland. Ze roept het uit naar God, waarom Heer! De pastor leest psalm 13 voor. Er gaat van alles door haar heen, teleurstelling, wanhoop, verlatenheid, verdriet. Haar leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze zal moeten leren omgaan met deze moeilijke situatie. En met haar haar collega’s, vrienden en haar man.

Emoties uiten

Het is belangrijk om je emoties te uiten. Als je pijn, frustratie, boosheid, teleurstelling, verdriet of een andere emotie ervaart door je lijden, onderdruk deze dan niet. God heeft ons met emoties gemaakt. Emoties zetten ons in beweging en kunnen anderen in beweging zetten. Als je emoties niet uit, kan kun je lichamelijke of emotionele klachten krijgen. Buikpijn, hoofdpijn, angstklachten, driftbuien en andere symptomen kunnen ontstaan door onverwerkte emoties. En onverwerkte emoties kosten veel energie. Het vervelende is dat ze onverwachts boven kunnen komen en tot vervelende situaties kunnen leiden.

Je emoties heb je niet zonder reden. Ga er dan ook zorgvuldig mee om. In de Bijbel kun je lezen dat ook Jezus emoties heeft en deze uit. Op meerdere plekken kun je lezen dat Hij huilde, bewogen was, boos werd of angstig was. God huilt met ons mee, maar wil ook delen in ons geluk.

Ook David uitte zijn emoties en hij stortte vaak zijn hart uit bij God. Veel voorbeelden zie je in de psalmen. Hier roept David het vaak uit. De psalmen zijn mooie voorbeelden hoe je jouw boosheid en ellende kunt uiten richting God. David was open en puur, gaf aan wat Hij niet snapte. Ging soms echt tekeer. En toch kwam Hij keer op keer weer terug bij God. Zoals ook in psalm 13:

“Hoelang vergeet U mij nog, Heer, en blijft U Zich voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog in moeilijkheden zitten en zal ik me elke dag zorgen maken? Hoelang nog zal mijn vijand machtiger zijn dan ik? Heer mijn God, zie toch wat er gebeurt! Antwoord mij! Geef me alstublieft weer nieuwe hoop! Laat me nog niet sterven! Zorg ervoor dat mijn vijanden niet zeggen: “We hebben hem!” Laat hen niet juichen omdat ik val. Ik vertrouw op uw goedheid en uw liefde. Mijn hart juicht omdat ik zeker weet dat U me zal redden. Ik zing voor de Heer omdat Hij goed voor me is geweest.”

Emoties uiten is gezond

Beloften in de Bijbel

In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die lijden. Er staan ook veel beloften van God die je kunnen steunen in jouw lijden. Ik wil je met enkele beloften bemoedigen.

“De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan.”  2 Kronieken 16:9

Deze tekst is zo’n mooie belofte. Middenin strijd en lijden mag je vertrouwen dat God je zoekt. Hij zoekt naar jou wanneer je Hem liefhebt. Hij laat jou als Zijn kind niet in de steek. Hij kijkt naar je om en komt je te hulp! Je mag bij God schuilen. Hij ziet jouw gebrokenheid en de ellende in de wereld en kijkt niet weg. Hij geeft troost, hulp, inzichten en nieuwe hoop. Hij is je anker te midden van de storm. Hij is bij je, temidden van jouw pijn en verdriet.

“Doe alle slechtheid uit jullie weg! Zorg dat jullie een nieuw hart, een nieuwe geest krijgen. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? Want Ik ben er niet blij over als iemand moet sterven, zegt de Heer. Heb dus spijt en verander, zodat jullie in leven zullen blijven.”  Ezechiël 18:31 en 32

Paulus stelt dat juist in zwakheid de kracht van Christus zichtbaar wordt in ons (2 Korintiërs 12:9) en dat Hij zijn licht geeft in ons, zodat de kracht, die alles te boven gaat van God is en niet van ons! (2 Korintiërs 4:7)

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.  — Matteüs 28:20

God is erbij! We staan er niet alleen voor! God wil je dwars door het dak leiden. In het dal ontvang je genade en kracht om door te gaan. God lijdt met ons mee in onze pijn. Hij zegt:

“Ik zal in de benauwdheid bij jullie zijn. Ik zal jullie uitredden en tot ere brengen.  Psalm 91:15

“Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, mijn tranen opgevangen in een kruik. Hebt U ze niet vermeld in uw boek? Psalm 56:9

Troost en hoop door bemoedigende liederen

In tijden van wanhoop en lijden helpt het om te luisteren naar hoopgevende liederen. Een mooie tekst vind ik:

“Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.” Opwekking 798

God laat jou niet los! Hij is er bij, ook al ervaar je Hem niet altijd. Houd vol, blijf hoop houden. Er is perspectief. In je lijden ben je niet alleen.

“Zullen we ruilen” is een ander bemoedigend lied. Dit lied is geschreven vanuit het perspectief van Jezus, die met jouw pijn en worstelen wil ruilen. Een onderdeel van dat lied zegt:

“Zullen we ruilen? Jouw onrust voor Mijn vrede. Zullen we ruilen? Mijn toekomst voor jouw verleden. Zullen we ruilen? Mijn liefde voor jouw angst. En weet je? Mijn liefde duurt het langst. Zullen we ruilen? Mijn troost voor jouw verdriet. Zullen we ruilen? Dan geef Ik in je hart een lied. Zullen we ruilen? He, wat vind jij daarvan? Zullen we ruilen? Zodat jij weer zingen kan.” Herman Boon

Hoe ga je om met verwijten naar God?

Soms weet je verstandelijk dat God bij je is, maar ervaar je Hem niet. De hemel lijkt van koper. Je gebeden worden niet beantwoord. Het is dan makkelijk om God verwijten te maken. Je voelt je tekort gedaan door Hem. Je staat hier niet alleen in, veel christenen gaan hier doorheen. Met de volgende stappen kun je jouw verwijten naar God uiten en ze daarna loslaten. Verwijten koesteren helpt je namelijk niet verder.

 1. Spreek je verwijten eerlijk naar God uit. Net als David dit doet in de psalmen. Besluit om al jouw aanklachten en verwijten naar God los te laten.
 2. Spreek uit dat je God vergeeft voor wat jij Hem verwijt. Zeg bijvoorbeeld: “God ik vergeef U dat U …”
 3. Belijd dat je zelf een fout hebt gemaakt in je denken. Misschien heb je God als heel streng gezien, was je zelf erg gericht op prestatie, of … Deze gedachten kunnen je van binnen blokkeren, ze zijn als een donkere bril waardoor je alles donkerder ziet.
 4. Vraag God of Hij jou laat zien hoe Hij werkelijk is en hoeveel Hij van jou houdt. Stel Hem deze vragen en luister aandachtig naar Zijn antwoord.
 5. Lees wat God je heeft getoond over Hem en jouzelf gedurende een periode dagelijks door. Besluit het aan te nemen.

Tips om met pijn en lijden om te gaan

Ben je ziek of ervaar je lijden door een ongeluk, een overlijden, plannen die in duigen vallen? Dan wil ik je enkele tips geven, waar je zelf mee aan de slag kunt of hulp bij kunt vragen van een naaste of een therapeut.

 • Erken je pijn! Het is goed om je pijn en lijden niet weg te duwen, maar te erkennen. Neem de ruimte om je pijn te ervaren en bedenk wat je nodig hebt. Wil je alleen zijn of heb je steun nodig? Zoek je een dokter, therapeut of pastoraal werker? Is het voldoende om je emoties te uiten?
 • Vergeef. God vraagt ons om te vergeven. Dit kan een hele worsteling zijn, hier kun je meer lezen over vergeving en omgaan met onrecht. In het kort, probeer de ander, jezelf of zelfs God te vergeven voor de situaties die je zijn overkomen.
 • Strek je uit naar genezing. In Jezus’ striemen is er genezing naar lichaam, ziel en geest. Ziekte kan psychisch, lichamelijk maar ook demonisch zijn. God kan hierin in grijpen. Maar de kerk is geen vrijstaat waar geen ziekte, lijden of dood meer is. Soms is er genezing, maar soms laat dit nog op zich wachten.
 • Dank God onder alles, Hij doet alles medewerken ten goede (Romeinen 8:28). Je kunt de keuze maken om God te vertrouwen en te eren ondanks je omstandigheden. Dit geeft je meer vreugde en vaak ook vrede in je hart.
 • Zet een positieve bril op. Negatief praten en denken, maakt dat je alles ook donkerder ziet. Het maakt het ook lastiger om God te ervaren. Train jezelf een andere bril op te zetten. en de zegeningen te tellen. Dit kunnen zegeningen in je huidige leven zijn en mooie dingen uit je verleden. Wees dankbaar voor je partner, leefomstandigheden, je dagelijks eten.
 • Aanbid en zoek God. God aanbidden geeft kracht en vreugde, zelfs temidden van pijn en lijden. Dwars door je tranen heen. Het kan je ook troosten en bemoedigen. Daarnaast helpt het om je emoties een plek te geven of uit te storten bij God.

Zoek God en vertel Hem je pijn en zorgen

Tot slot

We leven in een gebroken wereld waar we worstelen met gebroken dromen, gebroken gezondheid en gebroken harten. Het leven is niet maakbaar. We hebben God nodig!

Toch kun je ondanks je situatie God verheerlijken en vrede en vreugde ervaren. Dwars door de storm kun je je vasthouden aan God, ook al ervaar je Hem niet op die manier en begrijp je je situatie niet.

Je bent niet de enige die worstelt, ik hoop dat je je bemoedigd weet door de beloften, liederen en tips heen. Steun, bemoediging en erkenning is erg belangrijk als je door lijden gaat. Mocht je verlangen hebben naar meer steun en hulp, je kunt me altijd bellen of mailen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Leestips

Er zijn veel boeken geschreven over het lijden. Ik kon niet alles in deze blog verwerken. Ieder gaat anders met lijden om en geeft andere antwoorden. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Ik kan je de volgende boeken aanraden:

 • De Bijbel
 • ‘Waarom grijpt God niet in?’ door Wilkin van de Kamp,
 • ‘Een nieuw hart wil ik jullie geven’ door Christa en Dirk Lüling.

Bronnen

De aflevering van soapserie Schitterend, een blog van grace op zussenliefde.nl, een stuk uit ‘Een nieuw hart wil ik jullie geven’ van Christa en Dirk Lüling, een les van Vrij Zijn trainingschool 2018 door Carlie Koens en ‘Waarom grijpt God niet in’ van Wilkin van de Kamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait